[ICO]NameLast modifiedSize
[DIR]1. Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А. Каримов асарлари/2022-03-02 10:00 -
[DIR]2.Ўзбекистон РеспубликасинингПрезиденти Ш.М.Мирзиёев асарлари/2022-04-30 10:45 -
[DIR]3.Собитхон Турғунов муаллифлигидаги адабиётлар/2021-12-20 13:18 -
[DIR]20 Табиий фанлар/2022-04-30 10:45 -
[DIR]22 Физика-математика/2023-01-09 11:12 -
[DIR]24 Кимё фанлар/2022-07-05 14:50 -
[DIR]26 Ер хакидаги фанлар(геодезия, геофизика, геология ва география)/2022-12-21 15:33 -
[DIR]28 Биология фанлар/2022-12-01 12:35 -
[DIR]30 Техника фанлар/2022-02-11 14:35 -
[DIR]40 Кишлок ва урмон хужалиги/2022-11-12 11:19 -
[DIR]40 Qishloq xo'jaligi/2022-03-30 13:02 -
[DIR]50 Тиббий фанлар/2022-12-15 13:56 -
[DIR]60 Умумий ижтимоий фанлар/2022-02-11 14:36 -
[DIR]63 Тарих фанлари/2023-01-07 13:49 -
[DIR]65 Иктисод/2022-12-14 15:48 -
[DIR]66 Сиёсий фанлар/2022-03-30 13:05 -
[DIR]67 Хукукшунослик фанлар/2023-01-06 12:50 -
[DIR]68 Харбий фанлар/2022-12-05 16:05 -
[DIR]70 Маданият. Фан. Маориф/2021-12-20 13:40 -
[DIR]71 Маданиятшунослик/2022-12-03 14:44 -
[DIR]72 Фаншунослик/2021-12-20 13:41 -
[DIR]73 Илмий ахборт-фаолият. Информатика/2021-12-20 13:41 -
[DIR]74 Педагогика фанлар/2023-01-07 09:50 -
[DIR]75 Спорт/2022-02-11 14:37 -
[DIR]76 Оммавий ахборот ва таргибот воситвлвари/2021-12-20 13:44 -
[DIR]78 Кутубхонашунослик иши/2022-03-30 13:08 -
[DIR]79 Музей иши. Архив иши/2021-12-20 13:45 -
[DIR]80 Филология фанлар/2022-03-02 10:13 -
[DIR]81 Тилшунослик/2023-01-07 10:02 -
[DIR]82 Фольклоршунослик/2022-02-11 14:38 -
[DIR]83 Адабиётшунослик/2023-01-09 12:49 -
[DIR]84 Бадиий адабиёт(асарлар)/2022-04-30 10:49 -
[DIR]84 Badiy adabyot asarlar/2023-03-16 10:42 -
[DIR]85 Санъат/2022-07-04 15:06 -
[DIR]86 Диншунослик/2021-12-20 13:55 -
[DIR]87 Фалсафа. Ахлокшунослик/2022-02-11 14:42 -
[DIR]88 Психология/2022-02-11 14:42 -
[DIR]90 Умумий универсал/2022-04-30 10:50 -
[DIR]91 Halqaro jurnallarda chop etilgan maqolalar/2022-05-16 16:41 -
[DIR]2022 Namangan Davlat Universiteti Professor o'qituvchilarinig adabyotlari/2023-02-20 10:18 -
[DIR]AUDIO kitoblar/2022-02-23 16:04 -
[DIR]Boshlangich ta'lim/2022-02-14 15:56 -
[DIR]cgi-bin/2023-09-16 01:51 -
[DIR]Namangan Davlat Universiteti professor va o'qituvchilarining adabiyotlari/2023-01-23 14:29 -
[DIR]NamDU Axborotnomalari/2022-04-01 22:09 -
[DIR]Namdu professor o'qituvchilar 2/2022-01-07 11:08 -
[DIR]Namdu Professor O'quvchilar/2022-12-14 15:58 -
[DIR]Xalqaro konferensiya tibiyot/2022-11-19 09:32 -